Ayat Lima Belas

1. Alif lam mim, Allah tiada Tuhan selain Dia. Yang Maha Hidup , yang terus menerus mengurus makhluknya (Qs.3:1-2)

2. Yang menegakkan keadilan (Qs.3:18)
. Yang memiliki sifat-sifat demikian hanyalah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? (Qs.6:95)

3. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dapat menjadikan gunung-gunung berguncang atau bumi menjadi terbelah atau orang mati dapat berbicara. Tentu itulah kalimat-kalimat Alquran, sebenarnya segala urusan itu milik Allah (Qs.13:31)

4. Sungguh, perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, "jadilah!". Maka jadilah sesuatu itu (Qs.36:82)

5. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan Semesta Alam (Qs.1:2)

6. Bahkan orang-orang kafir meragukan tentang penciptaan yang baru (Qs.50:15)

7. Dan Allah bersama kamu dimana saja kamu berada dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Qs.57:4)

8. Sungguh, Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Dia-lah Allah, Tiada Tuhan Selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin hanya bertawakal kepada Allah (Qs.64:13)

9. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh, Allah senantiasa melaksanakan segala urusannya dan Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu (Qs.65:3)

10.Sedang ilmu-Nya Maha Luas, termasuk segala yang ada pada makhluk-Nya. Dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu (Qs.72:28)

11. Dia-lah Allah, Tuhan Maha Penguasa Timur dan Barat, Tiada Tuhan Melainkan Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung (Qs.73:9)

12. Mereka tidak berkata-kata , kecuali yang telah diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan mereka hanya mampu mengatakan yang benar (Qs.78:38)

13. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Dia telah menciptakannya dari setetes air mani lalu menentukannya (Qs.80 : 18-19)

14. Sungguh, Jibril itu mempunyai kekuatan dan memiliki kedudukan yang tinggi disisi Allah yang memiliki Arasy (Qs.81:20)

15. Dan Allah berada disekeliling orang-orang kafir dan menguasai mereka.  Sungguh, yang mereka (orang-orang kafir) telah dustakan itu ialah Alquran yang mulia yang disimpan pada tempat terjaga (Lauh Mahfuz) [Qs.85:20-22]

Ayat Lima Belas menjelaskan tentang kekuasaan Allah SWT dalam memenuhi apa yang Dia Kehendaki, mengurus makhluk-Nya, serta kasih, penjagaan dan perlindungan Allah SWT kepda makhluk-Nya yang mukmin.

Pembaca Ayat Lima Belas dengan seizin Allah, dikutip dari buku Majmu Syarif akan memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup, penyembuhan dari penyakit atau keracunan serta keselamatan dan keamanan.

Comments