Tidak Ada Paksaan Masuk Islam
Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada tagut (setan dan apa saja yang disembah selain Allah SWT) dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (Teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Qs.2 : 256)

Comments